Skulpturen aus Abfallmaterial
Dauerausstellung Sanskriti Kendra, New Delhi, Indien

                                         

                                         

Sind Sie an Skulpturen interessiert?
mail to: info@art-and-soul.de

  Fotomontagen    |   Masken    |    Puppen
        Skulpturen    |    home

home